آرشیو تگ : روز جهانی زن

از روز جهانی زن در وزارت امورخارجه کشور گرامیداشت شد

از روز جهانی زن در وزارت امورخارجه کشور گرامیداشت شد

از هشتم مارچ روز جهانی زن طی همایشی در وزارت امورخارجه کشور بزرگداشت شد. مسوولان وزارت امور خارجه وضعیت زنان را در کشور نگران کننده می خوانند. وزارت امور خارجه طی همایشی از هشتم مارچ روز جهان زن بزرگداشت کرد. حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه برحضور گسترده زنان در ادارات حکومتی تاکید

از روز جهانی زن در کابل گرامیداشت شد

از روز جهانی زن در کابل گرامیداشت شد. شماری از فعالان حقوق زن وضعیت کنونی زنان را در کشور رقت بار می خوانند و خواهان تغییر اند. از هشتم مارچ روز جهانی زنان همه ساله در کشور گرامی داشت می شود و نسبت به بهبود وضعیت زنان تعهداتی صورت می گیرد. اما سوال این جاست


Top