آرشیو تگ : روز جهانی زن

پیام صلاح الدین ربانی به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان

پیام صلاح الدین ربانی به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان

صلاح‌الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه کشور درپیامی به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان پیشرفت‌ ها در بهبود وضعیت زنان در افغانستان  راکافی ندانسته است. وزیر امور خارجه گفته است که، وضعیت زنان افغانستان به دلایل باورهای سنتی در جامعه، وضعیت مطلوب نبوده و در کنار ستم نظام اجتماعی

از روز جهانی زن در وزارت امور داخله گرامیداشت شد

از هشتم مارچ روز جهانی زن طی همایشی در وزارت امور داخله گرامیداشت شد. وزیر امور داخله می گوید که هنوزهم زنان پولیس با مشکلات جدی روبه رو اند و در برخی از موارد با زنان در این وزارت خشونت می شود. از هشتم مارچ روز جهانی زن طی همایشی در وزارت امور داخله گرامیداشت

از روز جهانی زن در وزارت امورخارجه کشور گرامیداشت شد

از هشتم مارچ روز جهانی زن طی همایشی در وزارت امورخارجه کشور بزرگداشت شد. مسوولان وزارت امور خارجه وضعیت زنان را در کشور نگران کننده می خوانند. وزارت امور خارجه طی همایشی از هشتم مارچ روز جهان زن بزرگداشت کرد. حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه برحضور گسترده زنان در ادارات حکومتی تاکید

از روز جهانی زن در کابل گرامیداشت شد

از روز جهانی زن در کابل گرامیداشت شد. شماری از فعالان حقوق زن وضعیت کنونی زنان را در کشور رقت بار می خوانند و خواهان تغییر اند. از هشتم مارچ روز جهانی زنان همه ساله در کشور گرامی داشت می شود و نسبت به بهبود وضعیت زنان تعهداتی صورت می گیرد. اما سوال این جاست


Top