آرشیو تگ : روز جهانی حیات وحش

از روز جهانی حیات وحش در کابل تجلیل شد

از روز جهانی حیات وحش در کابل تجلیل شد

از روز جهانی حیات وحش در کابل تجلیل شد. مسوولان اداره ملی محیط زیست می گویند که یکصد و چهل و نه نوع حیوان و نبات که در کشور در حال خطرانقراض قرار دارد، شامل فهرست سرخ حفاظتی شده است. پس از سال ها جنگ در افغانستان حیات وحش در کشور بار دیگر توجه ها


Top