آرشیو تگ : روز جهانی جوانان

از روز جهانی جوانان طی همایشی در کابل بزرگداشت شد

از روز جهانی جوانان طی همایشی در کابل بزرگداشت شد

از روز جهانی جوانان طی همایشی در ارگ بزرگداشت شد. رییس جمهور غنی با تاکید بر فراهم سازی زمینه های اشتغال برای جوانان کشور می گوید که در هفته های آینده بست های عاجل کاریابی اعلام خواهد شد. دوازدهم اگست برابر است با روز جهانی جوانان. از این روز طی همایشی در ارگ ریاست جمهوری

از روز جهانی جوانان طی همایشی در کابل بزرگداشت شد

از روز جهانی جوانان طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. شماری از اشتراک کنندگان این همایش حکومت را متهم به بی برنامگی در راستای ایجاد زمینه های کاری به جوانان می کنند. دوازدهم ماه اگست برابر است با روز جهانی جوانان. از این روز طی همایشی باحضور ده ها تن از جوانان و فعالان مدنی

از روز جهانی جوانان در کابل گرامی داشت شد

دوازدهم اگست یا ۲۱ اسد/مرداد، روز جهانی جوانان در گاه شمار سازمان ملل متحد ثبت شده است.شماری از نهادهای مدافع حقوق جوانان در کابل فرا رسیدن روز جهانی جوانان را گرامی داشتند. آمار ها نشان می دهد که از مجموع نفوس کشور ۶۵ درصد آن جوان است.اما حکومت با گذشت سیزده سال و سرازیر شدن


Top