آرشیو تگ : روز تقویت محیط زیست

از روز جهانی تقویت محیط زیست در کابل بزرگداشت شد

از روز جهانی تقویت محیط زیست در کابل بزرگداشت شد

وزارت زراعت و مالداری طی همایشی در کابل از روز جهانی “تقویت محیط زیست” بزرگداشت کرد. مسوولان این وزارت می گویند که گسترش دامنه جنگ باعث فرار حیوانات وحشی و تخریب جنگلات در کشور شده است. جنگ های تحمیلی چهار دهه گذشته نه تنها باعث مهاجرت شماری از شهروندان کشور به خارج شده است، بلکه


Top