دیدبان رسانه های آزاد افغانستان بایگانی - شبکه تلویزیون نور

آرشیو تگ : دیدبان رسانه های آزاد افغانستان

نگرانی دیدبان رسانه های آزاد افغانستان از وضعیت کار رسانه ای در ولایت غزنی

نگرانی دیدبان رسانه های آزاد افغانستان از وضعیت کار رسانه ای در ولایت غزنی

دیدبان رسانه های آزاد افغانستان”نی” از افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران در ولایت غزنی نگرانی می کند. رییس اجرایی دیدبان رسانه های آزاد افغانستان می گوید که خبرنگاران ولایت غزنی در کنار تهدید از سوی گروه طالبان در برخی موارد از سوی مقام های محلی این ولایت نیز تهدید می شوند. سال روان خورشیدی خونین ترین

دیدبان رسانه های آزاد افغانستان از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران نگرانی می کند

دیدبان رسانه های آزاد افغانستان”نی” می گوید که شصت درصد خبرنگاران به دلیل ترس و روبرو شدن با مشکلات نمی خواهند پرونده های خشونت علیه شان را پیگیری کنند. افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور به ویژه در شهر کابل نگرانی نهادهای مدافع رسانه ای را بر انگیخته است. دیدبان رسانه های آزاد افغاستان


Top