آرشیو تگ : دهقانان

وزیر زراعت از ساخت شبکه های آبرسانی در کشور خبر می دهد

وزیر زراعت از ساخت شبکه های آبرسانی در کشور خبر می دهد

از روز ملی دهقان در کابل بزرگداشت شد. شماری از دهقانان کشور با نمایش گذاشتن فراورده های شان در بادام باغ کابل از حکومت می خواهند تا در بلند رفتن سطح تولیدات داخلی تلاش جدی کند. گرامیداشت از روز دهقان در دومین روز سال هزارو سیصد نود و هفت. شماری از شهروندان و دهقانان در

درانی: دهقانان کشور احتمالا در سال روان ۱۲ میلیون دالر زعفران فروش کنند

وزارت زراعت و مالداری می گوید که در سال گذشته دو اعشاریه شش تُن زعفران در کشور تولید شده بود که دهقانان توانسته اند نه میلیون دالر زعفران بفروشند. سرپرست این وزارت می گوید که کشت زعفران سال گذشته برای هجده هزار خانواده زمینه کار را مساعد کرده بود. زعفران کشت بدیل برای مواد مخدر

وزارت زراعت مدیریت ترویج زراعتی را افتتاح کرد

برنامه مافوق لیسانس بخش مدیریت ترویج زراعتی، در وزارت زراعت و مالداری افتتاح شد. هدف اجرای این برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت زراعت گفته شده است. افغانستان کشور زراعتی است، اما در بیش از یک و نیم دهه پسین، با آنکه پول گزافی در بخش زراعت هزینه شده است، هنوزهم از لحاظ زراعتی به خود


Top