آرشیو تگ : دریای چین

لکه نفتی حاصل از غرق شدن کشتی ایرانی در دریای چین سه برابر شده است

لکه نفتی حاصل از غرق شدن کشتی ایرانی در دریای چین سه برابر شده است

اندازه لکه نفتی حاصل از غرق شدن کشتی ایرانی سانچی در دریای چین شرقی در طول چهار روز سه برابر شده است. بر اساس تصاویر ماهواره ای که از منطقه گرفته شده وسعت این لکه به سه صد و سی و دو کیلومتر مربع رسیده است. مقام های چینی روز چهارشنبه وسعت آلودگی را یکصدو


Top