آرشیو تگ : دانشگاه زنان

بزرگترین دانشگاه ویژه زنان با کمک ترکیه در کابل ساخته می شود

بزرگترین دانشگاه ویژه زنان با کمک ترکیه در کابل ساخته می شود

وزارت تحصیلات عالی می گوید که بزرگترین دانشگاه ویژه زنان، به همکاری ترکیه در کابل ساخته می شود. عارفه پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که قرار است کار ساخت این دانشگاه سال آینده در گسترده گی نود و دو جریب زمین در ساحه تپه مرنجان شهر کابل آغاز


Top