آرشیو تگ : دارو سازی

وزارت صحت عامه فعالیت ۸۱۸ شرکت دارو سازی را تعلیق کرد

وزارت صحت عامه فعالیت ۸۱۸ شرکت دارو سازی را تعلیق کرد

وزارت صحت عامه می گوید که در سه ماه گذشته فعالیت ۸۱۸ شرکت دارو سازی و ۹۳ دواخانه را به دلیل خلاف ورزی از قانون به حالت تعلیق در آورده است. داروهای با کفیت در تداوی بیماری نقش موثر دارد. شهروندان کشور به دلیل بی کفیت بودن داروهای وارداتی در کشور، سالانه صدها میلیون دالر


Top