آرشیو تگ : خلیلی

خلیلی: شورای عالی صلح آماده است تا برای طالبان در کابل دفتر سیاسی ایجاد کند

خلیلی: شورای عالی صلح آماده است تا برای طالبان در کابل دفتر سیاسی ایجاد کند

شورای عالی صلح می گوید که گروه طالبان باید موقف مشخص خود را در مورد گفتگو های صلح با حکومت، اعلام کند. این شورا می افزاید که آنان آماده است برای طالبان در کابل دفتر ایجاد کند. رییس شورای عالی صلح با حضور در نشست خبری دستاورد های چند ماه اخیر این شورا را رسانه

خلیلی: تامین شفافیت در گفتگوهای صلح ضروری است

محمد کریم خلیلی امروز به گونه رسمی به عنوان رییس شورای عالی صلح معرفی شد. آقای خلیلی در مراسم معرفی خود از حکومت خواست که به هدف تأمین صلح در سطح کلان رهبری اجماع نظر به وجود آورد. وی همچنان بر شفافیت در کار مذاکره با گروه های مخالف مسلح دولت تأکید کرد. محمد کریم

خلیلی: تامین صلح در کشور نیاز به یکپارچگی مردم دارد

محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری می گوید تا زمانی که مردم افغانستان متحد نشوند صلح در کشور تامین نخواهد شد. آقای خلیلی وضعیت کنونی کشور را نگران کننده می خواند. معاون پیشین ریاست جمهوری از عالمان دین می خواهد که در منبر مساجد برای برقراری صلح در کشور تلاش کنند. در همین حال،

خلیلی: فشار هایی از بهر تغییر توتاپ وجود دارد

محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری از پیامدهای زیانبار تغییر پروژه انتقال برق ترکمنستان هشدار می دهد. به دنبال اعتراض های شهروندان کشور در پیوند به تغییر مسیر پروژه توتاپ از مناطق مرکزی کشور روز جمعه هم شماری از شهروندان کشور در پیوند به این کار در کابل اعتراض کردند. محمد کریم خلیلی معاون


Top