آرشیو تگ : خط آهن

استقبال مجلس سنا از افتتاح خط آهن اتامراد- آقینه

استقبال مجلس سنا از افتتاح خط آهن اتامراد- آقینه

مجلس سنا از گشایش خط آهن اتامراد- آقینه استقبال می‎کند. این خط آهن افغانستان را از طریق ترکمنستان به کشورهای اروپایی وصل می‎کند. خط آهن اتامراد- آقینه بخشی از طرح احداث راه آهن ترکمنستان- افغانستان- تاجیکستان است که ۶۳۵ کیلو متر طول دارد. مقام های کشور می‎گویند که با گشایش این پروژه، افغانستان به یکی

رهبران افغانستان و ترکمنستان خط آهن اتامراد- آقینه را افتتاح کردند

خط آهن اتامراد-آقینه از سوی رییسان جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح شد. رییس جمهور غنی افتتاح این خط آهن را برای توسعه‎ای ولایت های مرزی کشور با اهمیت می‎خواند. آقای غنی می‎گوید که وصل این خط آهن با ایران، هند و دیگر کشورها سبب ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه خواهد شد. این خط آهن


Top