آرشیو تگ : خشونت علیه خبرنگاران

شریفی:خشونت علیه خبرنگاران سی وشش درصد افزایش یافته است

شریفی:خشونت علیه خبرنگاران سی وشش درصد افزایش یافته است

مسوولان کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان با نگرانی از افزایش خشونت علیه خبرنگاران می گویند که، در مقایسه با شش ماه اول سال دوهزار و پانزده میلادی، خشونت علیه خبرنگاران سی و شش درصد افزایش پیدا کرده است. آنان، سال دوهزار وشانزده میلادی را خونین ترین سال برای خبرنگاران عنوان می کنند و می گویند که،


Top