آرشیو تگ : خشونت علیه خبرنگاران

توحیدی: سال جاری میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران بوده است

توحیدی: سال جاری میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران بوده است

نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی سال جاری را خونین ترین سال برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها عنوان می کند. مسوولان این نهاد می گویند که خشونت علیه خبرنگاران در ده ماه نخست سال جاری بی پیشینه بوده است. در آستانه روز جهانی پایان دادن به خشونت علیه خبرنگاران، دیدبان رسانه

نهاد‎های مدافع خبرنگاران از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور نگرانی می‎کنند

شماری از نهادهای مدافع خبرنگاران از افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور نگرانی می کنند. اعضای این نهاد ها می گویند که در یک هفته گذشته بیش از نه خبرنگار مورد و لت وکوب و تهدید قرار گرفته اند. تاهنوز کار موثر از سوی حکومت برای تامین امنیت جانی خبرنگاران در کشور صورت نگرفته

شریفی:خشونت علیه خبرنگاران سی وشش درصد افزایش یافته است

مسوولان کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان با نگرانی از افزایش خشونت علیه خبرنگاران می گویند که، در مقایسه با شش ماه اول سال دوهزار و پانزده میلادی، خشونت علیه خبرنگاران سی و شش درصد افزایش پیدا کرده است. آنان، سال دوهزار وشانزده میلادی را خونین ترین سال برای خبرنگاران عنوان می کنند و می گویند که،


Top