آرشیو تگ : خدمات صحی

سطح ارایه خدمات صحی به شهروندان کشور کاهش یافته است

سطح ارایه خدمات صحی به شهروندان کشور کاهش یافته است

اداره هماهنگی کمکهای بشری و توسعه ای برای افغان ها، از کاهش سطح ارایه خدمات صحی به شهروندان کشور نگرانی می کند. احمد نعیم صبری معاون این اداره بانگرانی از کاهش سطح ارایه خدمات صحی به شهروندان کشور می گوید که سنگر گیری طرف های درگیر در مراکز صحی، صعب العبور بودن راه ها و

انتقاد باشندگان غزنی از اندک بودن عرضه خدمات صحی در این ولایت

شماری از باشندگان ولایت غزنی از عرضه خدمات صحی در این ولایت راضی نیستند. آنان انتقاد می کنند که امکانات موجود برای عرضه خدمات صحی در غزنی کافی نیست و آنان مجبور می شوند برای تداوی به بیرون از این ولایت بروند. ریاست جمهوری هیأتی را با ریاست یوسف پشتون به ولایت غزنی فرستاده است.


Top