آرشیو تگ : خبرگزاری جمهور

مراسم گرامی ‌داشت از شهادت “شهید سید مهدی حسینی” خبرنگار خبرگزاری جمهور در کابل برگزار ‌شد

مراسم گرامی ‌داشت از شهادت “شهید سید مهدی حسینی” خبرنگار خبرگزاری جمهور در کابل برگزار ‌شد

خانواده سید مهدی حسینی خبرنگار خبرگزاری جمهور که در حمله تروریستی بر مرکز فرهنگی تبیان شهید شده بود، از همکاری نکردن نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در این محفل انتقاد کرد. در همین حال، رییس خبرگزاری جمهور حکومت را متهم می کند که درپی محدود کردن آزادی بیان در کشور است. سید مهدی حسینی یکی از

خبرگزاری جمهور: دیگر نشست های مردمی و پرخطر را پوشش نمی دهیم

خبرگزاری جمهور در اعتراض به حمله تروریستی بر مرکز فعالیت های فرهنگی تبیان و به شهادت رسیدن یک خبرنگارش، تصمیم گرفته است که دیگر نشست های مردمی و پرخطر را پوشش ندهد. مسوول خبرگزاری جمهور شهادت رسیدن خبرنگاران را به مفهوم سرکوب آزادی بیان در کشور می داند و می گوید که این خبرگزاری در


Top