آرشیو تگ : حوزه های امنیتی کابل

آزمون رقابتی آمران و معاونان حوزه های امنیتی کابل برگزار شد

آزمون رقابتی آمران و معاونان حوزه های امنیتی کابل برگزار شد

آزمون رقابتی آمران و معاونان حوزه های امنیتی شهر کابل امروز از سوی وزارت امور داخله برگزار شد. در این آزمون بیشتر از چهارصد متقاضی در سمت های آمران حوزه و معاونان حوزه های امنیتی شهر کابل اشتراک کردند. سرانجام وزارت امور داخله نخستین گام در راستای اصلاحات در این وزارت را برداشت. در نخستین


Top