آرشیو تگ : حقوق بشر سازمان ملل متحد

نگرانی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت بد حقوق بشری مسلمان اویغور در چین

نگرانی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت بد حقوق بشری مسلمان اویغور در چین

دیدبان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که اقلیت مسلمان اویغور در چین با بازداشت های خودسرانه، محدودیت در انجام تکالیف دینی و همچنین “دین زدایی اجباری سیاسی” رو به رو استند. دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه اعلام کرده است که دولت چین حقوق اساسی این اقلیت دینی زبانی را در یک سرکوب عظیم

یاماماتو: افغانستان به تعهداتش در قبال شورای حقوق بشر سازمان ملل عمل کند

سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان می خواهد که تعهداتش را در راستای رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر عملی کند.  (روز سه شنبه ۱۴ قوس/آذر) مصادف است با روز جهانی حقوق بشر و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشری. طی بیش از یک دهه گذشته کار درست در راستای تامین حقوق بشری و رسیدگی

افغانستان عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را بدست آورد

پس از انتخابات شورای حقوق بشر سازمان ملل، افغانستان توانست با کسب بیشتر از دو سوم آرا یکی از چهار کرسی حوزه آسیا- پسیفیک را به دست آورد و برای اولین بار عضو این شورا شود. ریاست جمهوری عضویت افغاستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل را یک دستآورد مهم برای مردم و حکومت وحدت


Top