حضرت محمد (ص) بایگانی - صفحه 3 از 3 - شبکه تلویزیون نور
از روز میلاد باسعادت حضرت محمد (ص) در کابل بزرگداشت شد ۰۲ جدی ۱۳۹۴

از روز میلاد باسعادت حضرت محمد (ص) در کابل بزرگداشت شد

مجمع ملی جوانان افغانستان از میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در کابل بزرگدشت کرد. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زمانی به دنیا آمد که جهان مملو از خرافات، استبداد، جهالت و بربریت بود. اما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پس از بعثت همه ی خرافات را از […]