آرشیو تگ : حضرت محمد (ص)

شماری از علما از میلاد حضرت (ص) در کابل گرامی داشت کردند

شماری از علما از میلاد حضرت (ص) در کابل گرامی داشت کردند

از زاد روز با سعادت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، امروز از سوی شماری از عالمان دین طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. سخنرانان این همایش شخصیت حضرت محمد ص را شخصیتی والا و استثنایی در جهان خواندند و گفتند که بزرگترین رسالت پیامبر اسلام تزکیه نفس، آزادی انسان، مصوون کردن کرامت از

سالروز تولد پیامبر اسلام؛ از مولود پیامبر، بزرگ داشت شود؟

امروز، ۲ جدی برابر است با سالروز تولد پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. از این روز مسلمانان با بابرگزاری مراسم خوشی و با دادن هدیه و صدقه و با یاد صفات و آموزه های آن پیامبر و ایراد خطبه ها، بزرگداشت به عمل می آورند. با این حال، بزرگ

وزارت حج و اوقاف از میلاد حضرت محمد (ص) گرامی داشت کرد

از روز میلاد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم از سوی وزارت ارشاد، حج و اوقاف در کابل گرامی داشت شد. دوازدهم ربیع الاول برابر است با میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. از امروز در سراسر جهان گرامی داشت می شود. در کابل نیز از این روز از سوی وزارت حج و

از روز میلاد باسعادت حضرت محمد (ص) در کابل بزرگداشت شد

مجمع ملی جوانان افغانستان از میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در کابل بزرگدشت کرد. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زمانی به دنیا آمد که جهان مملو از خرافات، استبداد، جهالت و بربریت بود. اما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پس از بعثت همه ی خرافات را از


Top