آرشیو تگ : حزب نهضت اسلامی افغانستان

حزب نهضت اسلامی خواستار لغو پیمان امنیتی کابل و واشنگتن شد

حزب نهضت اسلامی خواستار لغو پیمان امنیتی کابل و واشنگتن شد

حزب نهضت اسلامی افغانستان حمایت از داعیه قدس را بخشی از ارزش ‌های اسلامی می داند و خواستار حمایت از مردم فلسطین و گشایش سفارت آن کشور در افغانستان شده است. رییس حزب نهضت اسلامی افغانستان از حکومت نیز خواست که پیمان امنیتی با امریکا را لغو کرده و سفارت این کشور در افغانستان را

حزب نهضت اسلامی افغانستان از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین بزرگداشت کرد

حزب نهضت اسلامی افغانستان طی همایشی در کابل از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین بزرگداشت کرد. سخنرانان این همایش حکومت را متهم می کنند که در راستای حفظ ارزشهای جهاد کوتاهی می کند. حکومت مجاهدین در هشتم ثور سال سیزده هفتاد و یک پس از شکست رژیم کمونیستی به پیروزی رسید. حزب نهضت اسلامی افغانستان

حزب نهضت اسلامی افغانستان: ارگ درپی توطیه چینی علیه استاد عطا محمد نور است

حزب نهضت اسلامی افغانستان طی همایشی از استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ اعلام پشتیبانی کرد. رییس حزب نهضت اسلامی ارگ ریاست جمهوری را به توطیه علیه شخصیت ها و سران جهادی متهم می کند. تصمیم اخیر ارگ در مورد استاد عطا محمد نور با موجی از واکنش ها در ولایت های مختلف کشور


Top