آرشیو تگ : جوانان

جوانان از روز جهانی مبارزه بامواد مخدر در کابل بزرگداشت کردند

جوانان از روز جهانی مبارزه بامواد مخدر در کابل بزرگداشت کردند

اتحادیه جوانان افغانستان از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در کابل بزرگداشت کرد. مسوولان این اتحادیه از حکومت می خواهند که در تداوی معادین تلاش بیشتر کند. موادمخدر پدیده ای که پس از تروریزم چالش جدی در برابر حکومت افغانستان است. در حال حاضر ۷۵ درصد مواد مخدر جهان از افغانستان صادر می شود.

سادات: در حال حاضر چهار میلیون جوان در کشور بیکار اند

معنیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که در حال حاضر چهار میلیون جوان واجد شرایط بیکار اند. معین امور جوانان وزارت فرهنگ از حکومت می خواهد که زمینه کار را برای جوانان مساعد کند. فقر و بیکاری از چالش هایی اصلی بر سر راه جوانان کشور است. نبود زمینه های کاری سبب

آگاهان اقتصاد: حکومت باید جوانان بیکار را در بست های خالی جذب نماید

آگاهان اقتصادی می گویند که جذب جوانان در بست های خالی دولتی بهترین فرصت برای حکومت است تا آنها را شامل بازار کار کند. بیش از ۲۵ هزار بست خالی در اداره های دولتی در حالی وجود دارد که هزاران جوان از بهر بیکاری فرار از کشور را بر قرار ترجیح داده اند. شماری از

خواست وزارت اطلاعات و فرهنگ از جوانان

وزارت اطلاعات و فرهنگ از جوانان می خواهد که برای رفتن به مهاجرت های غیرقانونی حاضر نشوند. در یک سال گذشته میزان فرار جوانان از کشور افزایش یافته است. به اساس آمار های موجود در طی یک سال گذشته حدود دوصد و پنجاه هزار تن از افغانستان راهی کشورهای اروپایی شده اند. اکنون این شهروندان

تلاش ها برای پیدا کردن ۲۱ نوجوان افغان که در ترکیه ناپدید شده اند ادامه داراد

تلاش ها برای پیدا کردن بیست و یک نوجوان افغان که در ترکیه ناپدید شده اند، ادامه دارد. به گزارش رسانه های ترکیه، نوجوانان افغان در بیست و سوم جولای، برای یک سفر کوتاه از کمپ اجازه خواستند، اما پس از رفتن به این سفر، دوباره باز نگشتند. سفیر افغانستان در انقره با تایید این

وزارت دفاع بر ماندن جوانان در کشور تأکید می کند

وزارت دفاع ملی از جوانان می خواهد که به بیرون از کشور نروند و برای آبادی و مقابله با دشمنان مردم افغانستان آماده باشند. نا امنی، فقر و بیکاری از عوامل است که جوانان کشور را به مهاجرت می کشاند. در چهارده سال گذشته با آمدن میلیارد ها دالر و هزاران سرباز خارجی در کشور

جوانان در کابل: مردم افغانستان بیشتر از گذشته به صلح نیاز دارند

صلح رویا نیست ما به صلح نیاز داریم! شماری از جوانان با نوشتن پیام های صلح خواهی روی دیوارهای سمتی در کابل از حکومت می خواهند که برای تامین صلح در کشور بیشتر از پیش کوشش کند. فراتر از باشندگان کابل اکنون دیوار های این شهر نیز وسیله انتقال پیام صلح خواهی شده است، پدیده

مجبوریت های اقتصادی جوانان را تروریست می سازد

انجمن والیان افغانستان می گوید که مجبوریت های اقتصادی جوانان کشور را به سوی تروریستان می کشاند. در انجمن والیان کشور بسیاری از والیان سابق عضویت دارند. عبدالجبار تقوا رییس این انجمن می گوید که مشکلات اقتصادی در کشور سبب شده است که شماری از جوانان با مخالفان مسلح یک جاه شوند و شمار دیگری

وزیر کار: فساد اداری یکی از عامل های بیکاری جوانان در کشور است

وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گوید که فساد اداری یکی از عامل های است که سبب بیکاری جوانان در کشور شده است. مبارزه با فساد اداری، فقر و بیکاری در کشور یکی از شعار های انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی بود. اما با روی کار آمدن این حکومت دیده می شود

شماری از جوانان بدلیل افزایش بیکاری دست به تحصن زدند

شماری از جوانان از یک هفته به این سو در مقابل درب شورای ملی بدلیل افرایش روز افزون بیکاری در کشور دست به تحص زده اند. آنان از حکومت می خواهند که برای شهروندان بیکار زمینه کار را مساعد کند. بیکاری واژه نام آشنا برای شهروندان کشور. ظاهرا همین بیکاری سبب شده که جوانان کشور،


Top