آرشیو تگ : جنبش فتح

جنبش فتح: جامعه جهانی مواضع واقعی خود را در باره تصمیم اخیر ترامپ اعلام کند

جنبش فتح: جامعه جهانی مواضع واقعی خود را در باره تصمیم اخیر ترامپ اعلام کند

جامعه جهانی مواضع واقعی خود را درباره تصمیم ترامپ اعلام کند. سخنگوی رسمی جنبش فتح با تاکید بر اسلامی بودن قدس، از جامعه جهانی خواسته است که مواضع واقعی خود را در قبال تصمیم دونالد ترامپ درباره اعلام قدس به عنوان پایتخت جدید رژیم اسراییل بیان کنند. به گزارش ایرنا، اسامه القواسمی سخنگوی رسمی جنبش


Top