آرشیو تگ : جرم های جنایی

باشندگان کابل از افزایش جرم های جنایی در پایتخت نگرانی می کنند

باشندگان کابل از افزایش جرم های جنایی در پایتخت نگرانی می کنند

شماری از پایتخت نشینان از افزایش جرم های جنایی در شهر کابل نگرانی می کنند. آنان حکومت را به کوتاهی در راستای تامین امنیت باشندگان پایتخت متهم می کنند. در کنار انتحار و انفجار جرایم جنایی از دیگر مواردی است که از مردم به ویژه پایتخت نشینان قربانی می گیرد. گزارشها می رساند که در

نگرانی باشندگان کابل از افزایش جرم های جنایی در پایتخت

شماری از پایتخت نشینان از افزایش جرم های جنایی در شهر کابل اعتراض می کنند. آنان حکومت را به کوتاهی در راستای تامین امنیت باشندگان پایتخت متهم می کنند. روز (چهارشنبه ۲۷ثور/اردیبهشت) شماری از باشندگان پایتخت در مقابل دروازه ورودی شورای ملی گردهم آمدند و نگرانی خود را در پیوند به افزایش جرم های جنایی

پلیس کابل از کاهش جرم های جنایی در این شهر خبر می دهد

فرماندهی پلیس کابل از کاهش جرم های جنایی در ماه های اخیر در کابل خبر می دهد. حسن شاه فروغ می گوید که جرم های جنایی در کابل در مقایسه به چند ماه گذشته کمتر شده است. کمتر روزی است که باشندگان کابل شاهد رویداد جنایی نباشند و این مساله بر نگرانی پایتخت نشینان افزوده

انتقاد مقام های پیشین حکومت از افزایش جرم های جنایی در شهرکابل

شماری از مقام های پیشین حکومت از افزایش جرم های جنایی در کابل انتقاد می کنند. آنان می گویند که در پهلو ناامنی جرم های جنایی نیز زندگی مردم را در کابل تهدید می کند. در این اواخر در پهلوی ناامنی افزایش جرم های جنایی در شهر کابل باشندگان پایتخت را سخت نگران کرده است.

۱۴۷ تن به اتهام جرم های جنایی در شهرکابل بازداشت شدند

پلیس کابل می گوید که در مدت دوازده روز ۱۴۷ مظنون به اتهام جرم های جنایی در این شهر بازداشت شده اند. در میان این ۱۴۷ مظنون، یک تن به نام عبدالنصیر مشهور به “برچه” نیز بازداشت شده است. به گفته پلیس کابل، آقای عبدالنصیر در بیش از ۱۷ مورد جرایم مختلف دست دارد. درمیان

بیش از دو هزار تن به اتهام جرم‎های جنایی در کابل بازداشت شده‎اند

پولیس کابل از باداشت بیش از دو هزار تن به اتهام جرم‎های جنایی در ۱۰ ماه گذشته درین شهر خبر می‎دهد. فرماندهی پولیس کابل می‎گوید که در ده ماه گذشته ۲۸۹۷ تن به اتهام جرم‎های جنایی در کابل بازداشت شده‎اند. عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پولیس کابل می‎گوید که تنها در ماه جدی سال روان خورشیدی ۲۸۶


Top