آرشیو تگ : جبهه ملی مردم افغانستان

جبهه ملی مردم افغانستان اعلام موجودیت کرد

جبهه ملی مردم افغانستان اعلام موجودیت کرد

اپوزیسیون زیر نام “جبهه ملی مردم افغانستان” اعلام موجویت کرد. رهبری این جبهه حل نشدن معضل خط دیورند را یکی از علت های افزایش جنگ در کشور می داند. در کنار دیگر نهادهای منتقد حکومت، (روز شنبه ۱۴ دلو/بهمن) اپوزیسیونی زیر نام “جبهه ملی مردم افغانستان” به رهبری نورالحق علومی وزیر پیشین امور داخله اعلام


Top