آرشیو تگ : تولید برق

قرارداد ساخت اولین پروژه تولید برق داخلی در کشور امضا شد

قرارداد ساخت اولین پروژه تولید برق داخلی در کشور امضا شد

قرار داد اولین پروژه تولید برق داخلی با شرکت خصوصی غضنفر در ارگ ریاست جمهوری به امضا رسید. انتظار می رود که با تطبیق شدن این پروژه چهل هزار خانوار در کشور از برق مستفید شوند. این پروژه پنجاه دو میگاوات برق تولید می کند. در کنار این که شهروندان کشور از برق مستفید می


Top