آرشیو تگ : تقلب های انتخابات

نورستانی: قفل مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات به دستور مشاور امنیتی این کمیسیون شکستانده شده است

نورستانی: قفل مرکز اطلاعات کمیسیون انتخابات به دستور مشاور امنیتی این کمیسیون شکستانده شده است

رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌ گوید که قفل دروزاه‌ ورودی دهلیز اول ساختمان آموزش‌ های انتخاباتی این کمیسیون به دستور مشاور امنیتی دبیرخانه‌ آن شکستانده شده و پس از آن دو سرباز ویژه‌ پلیس برای گرم‌ شدن به دهلیز این ساختمان رفته ‌اند. وی می گوید که شکستاندن قفل ساختمان آموزش‌ های انتخاباتی قابل قبول

تاکید دادستانی کل به بررسی پرونده های تقلب های انتخاباتی

دادستانی کل می گوید که نزدیک به پنجصد تن در پیوند به تقلب های انتخاباتی مجلس نمایندگان متهم، مظنون و محکوم شناخته شده اند. پس از هفت ماه دادستانی کل یافته های خود را در پیوند به تقلب های انتخاباتی با رسانه ها شریک کرد. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می گوید این اداره تاکنون


Top