آرشیو تگ : تقاعد

مشکل بازنشسته‌گی در افغانستان

مشکل بازنشسته‌گی در افغانستان

ع – کوهی امروز در افغانستان در حدود ۱۶۰ هزار باز نشسته وجود دارد، که شامل بازنشسته گان ملکی و نظامی می گردند. در پهلوی بیکاری، معلولیت و اعتیاد، موجودیت ارقام درشت باز نشسته گی از معظل های بزرگ شهروندان ماست. پس از سال ۱۳۵۷ خورشیدی تا سال های اخیر حکومت وحدت ملی، سن تقاعد


Top