آرشیو تگ : تجارت

چابهار افغانستان را قدرتمندتر خواهد ساخت

چابهار افغانستان را قدرتمندتر خواهد ساخت

ابوبکر سبزوار یکشنبه ۷ عقرب، هندوستان کار ارسال ۱۵ هزار تُن محمولۀ گندم خود را که هدیه‌ای از طرف مردم هند به مردم افغانستان است از طریق بندر کاندلا به سوی بندر چابهار آغاز کرد. این محموله بعد از رسیدن به بندر چابهار، از راه زمینی به افغانستان منتقل خواهد شد.  سوشما سواراج وزیر امورخارجۀ


Top