آرشیو تگ : بیکاری

فعالان مدنی: بیکاری عامل بخشی بزرگ ناامنی ها در کشور است

فعالان مدنی: بیکاری عامل بخشی بزرگ ناامنی ها در کشور است

شماری از فعالان مدنی در کابل، بیکاری را عامل بزرگ افزیش ناامنی ها در کشور می دانند. این فعالان مدنی می گویند که حکومت برنامه ای مشخص برای اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری ندارد و به همین دلیل جمعیت بیکاران در کشور افزایش یافته است. هم اکنون اکثریت نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می

نگرانی از افزایش روز افزون بیکاری در کشور

نزدیک به دوصد تن از دانش آموخته گان فراغت شان را طی همایشی در کابل جشن گرفتند. در حال حاضر هزاران دانش آموخته در کشور بیکار اند و همه ساله بر شمار این بیکاران افزوده می شود. شماری از اعضای مجلس سنا از افزایش روز افزون بیکاری در کشور نگرانی می کنند. گلالی اکبری عضو

آگاهان اقتصاد: حکومت باید جوانان بیکار را در بست های خالی جذب نماید

آگاهان اقتصادی می گویند که جذب جوانان در بست های خالی دولتی بهترین فرصت برای حکومت است تا آنها را شامل بازار کار کند. بیش از ۲۵ هزار بست خالی در اداره های دولتی در حالی وجود دارد که هزاران جوان از بهر بیکاری فرار از کشور را بر قرار ترجیح داده اند. شماری از

ده ها تن در کابل با اجرایی کنسرت خیابانی علیه افزایش بیکاری در کشور راهپیمایی کردند

ده ها تن از اعضای جنبش علیه بیکاری با راه اندازی کنسرت خیابانی در پیوند به افزایش بیکاری در کشور راهپیمایی کردند. آنان با سر دادن شعار های ما کار می خواهیم هشدار می دهند که اگر به خواست های شان رسیدگی جدی صورت نگیرد در آینده نزدیک دروازه ارگ را مسدود خواهند کرد. این


Top