آرشیو تگ : بودجه

اعضای مجلس نمایندگان بودجه وسط سال را تصویب کردند

اعضای مجلس نمایندگان بودجه وسط سال را تصویب کردند

مجلس نمایندگان بودجه پیشنهادی وسط سال حکومت را تصویب کرد. کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان می گوید که حکومت در طرح پشنهادی خود در بودجه وسط سال، تغییراتی در بودجه وزارت های صحت عامه، احیا و انکشاف دهات، حج و اوقاف، امور داخله، کار امور اجتماعی و وزارت فواید عامه وارد کرده است. حکومت

چرا بودجه به مصرف نمی‌رسد؟!

هارون ادارۀ عالی تفتش کشور می گوید که قطعیه یی سال ۱۳۹۵ را وزارت خانه ها و ادارات دولتی به صورت درست به مصرف نرسانیده و زمان را با ساده گی از دست داده است که این کار خود زمینۀ بی کاری را فراهم ساخته و اشتغال را از جوانان گرفته است. نتایج بدست آمدۀ

تصویب بودجه و فقدان پروژه های استراتیژیک

عنایت هفتۀ گذشته بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی با اکثریت آراء تصویب شد. با تصویب بودجه، مجلس نماینده گان به تعطیلی های زمستانی شان به مدت ۴۵ روز رفتند. با تصویب این سند ملی، خیلی از کارهای که باید طی چندماه گذشته عملی می شد، از سر آغار می گردد. همچنان در بازار کار

و اگر بودجه تصویب نشود!

عنایت بودجۀ مالی ملی سال ۱۳۹۶ خورشیدی، تا هنوز از سوی مجلس نماینده گان به دلایلی تصویب نشده است. تصویب نشدن بودجه سبب شده است، تا نگرانی های جدی میان توده هایی کم درآمد و معاش خوران افزایش یابد. عمده ترین دلیل، اختلاف دیدگاه ها میان دو قوه (قوۀ مجریه و مقننه) سبب شده است

باردیگر مجلس نمایندگان بودجه مالی سال ۹۶ را نامتوازن خواند

شماری از اعضای مجلس نمایندگان یک بار دیگر بودجه مالی سال ۹۶ خورشیدی را نامتوازن می‎خوانند. آنان می‎گویند که در بودجه مالی سال ۹۶ برای ولایت های کمتر توسعه یافته پول اختصاص داده نشده است. تاچند روز دیگر سال مالی ۹۵ خورشیدی به آخر می‎رسد، اما بودجه مالی سال ۹۶ ازسویی مجلس نمایندگان تصویت نشده

نمایندگان مجلس: بودجه ملی سال ۹۶ نا متوازن است

شماری از اعضای مجلس نمایندگان بودجه ملی سال ۹۶ خورشیدی را عادلانه نمی‎دانند. اعضای مجلس می‎گویند که در این بودجه به ولایت های کمتر توسعه یافته بودجه کافی در نظر گرفته نشده است. هفته گذشته وزیر مالیه بودجه ملی سال ۹۶ خورشیدی را پس از تایید مجلس سنا به مجلس نمایندگان معرفی کرد. شماری از

مجلس برای تصویب بودجه، پیش پای حکومت سنگ گذاشت

معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که بودجه آینده سال مالی در صورتی از سوی این مجلس تصویب می شود که حکومت نامزد وزیران جدید به جای وزیران رد صلاحیت شده معرفی کند. از سویی هم اعضای مجلس از حکومت می خواهند که به جای تقابل با این مجلس همکاری کند. اعضای مجلس نمایندگان از

وزارت احیا و انکشاف دهات ۴۰ درصد بودجه توسعه‎ای خود را مصرف کرده است

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که از آغاز سال مالی تاکنون ۴۰ درصد بودجه ای توسعه ای این وزارت به مصرف رسیده است. سخنگوی این وزارت می گوید که از آغاز سال مالی تاکنون بیش از ۶ هزار پروژه توسعه‎ای در ۳۴ ولایت کشور تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

بودجه مالی سال ۱۳۹۵ ازسویی مجلس نمایندگان تصویب شد

مجلس نمایندگان با اکثریت آرا طرح بودجه سال روان مالی را تایید کرد. طرح بودجه حدود دو ماه پیش از سوی مجلس سنا تایید شده بود، اما این طرح حدود یک ماه پیش از سوی مجلس نمایندگان رد گردیده بود. بودجه ملی سال روان مالی بالغ بر ۴۴۴ میلیارد افغانی است که معادل می شود

نمایندگان مجلس: طرح بودجه ملی سال ۱۳۹۵ غیر عادلانه است

شماری از اعضای مجلس نمایندگان طرح بودجه ملی سال مالی سیزده نود و پنج را ناعادلانه می دانند و تأکید دارند که طرح بودجه نود و پنج از سوی مجلس رد شود. طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ به منظور درج دیدگاه های اعضای مجلس نمایندگان؛ هفته گذشته از سوی وزارت مالیه به این مجلس


Top