آرشیو تگ : بنیاد انتخابات آزاد

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان خواهان مشارکت بیشتر زنان در حکومت شد

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان خواهان مشارکت بیشتر زنان در حکومت شد

گروه دادخواهی برای مشارکت زنان در حکومت، فهرست بیش از یک هزار زن را به ریاست جمهوری می فرستد. این گروه از سوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا”فیفا” ایجاد شده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا “فیفا” گروه دادخواهی برای مشارکت سیاسی زنان را به هدف حضور پررنگ زنان در حکومت

فیفا: برگزاری انتخابات در ماه میزان ناممکن خواهد بود

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، با تأکید بر اصلاح نظام انتخاباتی، از اعضای مجلس نمایندگان می خواهد که هرچه عاجل فرمان جدید تقنینی رییس جمهور در کار اصلاح نظام انتخاباتی را وارد آجندای این مجلس کنند. مسوولان این بنیاد، یک بار دیگر حکومت را متهم می کنند که در راستای اصلاح نظام انتخاباتی وقت


Top