آرشیو تگ : بند قرغه

قرار داد ترمیم بند قرغه امضا شد

قرار داد ترمیم بند قرغه امضا شد

قرارداد ترمیم بند قرغه میان وزارت انرژی و آب و یک شرکت داخلی به امضا رسید. وزارت انرژی و آب قرار دادی را به هدف ترمیم، ساخت و ساز بند قرغه با یک شرکت داخلی امضا کرد. این بند در سه مرحله تکمیل می شود. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می گوید که


Top