آرشیو تگ : بندر حیرتان

درآمد بندر تجاری حیرتان افزایش یافته است

درآمد بندر تجاری حیرتان افزایش یافته است

مسوولان اداره خدمات بندری حیرتان در شمال کشور گفته اند که با توجه به‌ سطح افزایش تجارت در واردات و صادرات میزان عواید این اداره نسبت به سال گذشته تا مرز نزدیک ‌به بیست و سه درصد افزایش داشته است. کاظم مهرزاد، معاون اداره خدمات بندری حیرتان، گفته است که میزان درآمد این بندر از


Top