آرشیو تگ : برق

راهپیمایی گسترده از بهر تغییر مسیر خط برق وارداتی ترکمنستان در کابل

راهپیمایی گسترده از بهر تغییر مسیر خط برق وارداتی ترکمنستان در کابل

صدها تن از شهروندان کشور در پیوند به تغییر مسیر خط برق وارداتی پنج صد کیلو ولت ترکمنستان در کابل راهپیمایی کردند. محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری با تاکید بر لغو فیصله کابینه مبنی بر تغییر مسیر برق وارداتی ترکمنستان می گوید تا زمانی که حکومت به خواست معترضان رسیدگی نکند، به اعتراضات

تعیین کمیسیون از جانب رییس جمهور غنی برای بررسی مشکلات برق وارداتی ترکمنستان

ریاست جمهوری می گوید که برای حل مشکل تغییر مسیر برق وارداتی ترکمنستان کمیسیونی را برای بررسی این قضیه گماشته است. صبح روز (دوشنبه ۲۷ثور/اردیبهشت) هزاران معترض به جاده های کابل ریختند و علیه تغییر مسیر خط برق وارداتی ترکمنستان اعتراض کردند. این معترضان به حکومت هشدار می دهند تا زمانی که به خواست آنان

ابراهیمی: رهبران سیاسی پروژه های توسعه‎ای را رنگ قومی ندهند

رییس مجلس نمایندگان راهپیمایی شماری از شهروندان کشور در پیوند به تغییر مسیر برق وارداتی ترکمنستان را به نفع مردم نمی داند و از رهبران سیاسی می خواهد که پروژه های توسعه‎ای را رنگ قومی ندهند. تصمیم حکومت مبنی بر تغییر مسیر خط برق پنج صد کیلو ولت ترکمنستان، اعتراض باشندگان مناطق مرکزی را بر

وزارت انرژی و آب خواهان سرمایه گزاری سازمان سارک در بخش انرژی شد

وزارت انرژی و آب به همکاری بخش انرژی سازمان سارک کارگاه دو روزه تحت نام “استفاده از تکنالوژی های بیوگاز” را در کابل برگزار کرده است. مسوولان وزارت انرژی و آب، شریک سازی تجارب کشورهای عضو سارک در بخش تولد انرژی در کشور را از اهداف عمده این کارگاه عنوان می کنند. بیوگاز به گاز

خلیلی: فشار هایی از بهر تغییر توتاپ وجود دارد

محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری از پیامدهای زیانبار تغییر پروژه انتقال برق ترکمنستان هشدار می دهد. به دنبال اعتراض های شهروندان کشور در پیوند به تغییر مسیر پروژه توتاپ از مناطق مرکزی کشور روز جمعه هم شماری از شهروندان کشور در پیوند به این کار در کابل اعتراض کردند. محمد کریم خلیلی معاون

انتقاد نمایندگان مجلس از تغییر مسیر انتقال برق وارداتی ترکمنستان

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که تصمیم اخیر حکومت برای تغییر مسیر انتقال برق وارداتی ترکمنستان از مسیر مناطق مرکزی به سمت شاهراه سالنگ غیر عادلانه است. تصمیم حکومت برای تغییر مسیر برق وارداتی پنج صد کیلوولت ترکمنستان از مسیر مناطق مرکزی به سمت شاهراه سالنگ، واکنش های زیادی را بر انگیخته است.

اعتراض ها نسبت به تغییر مسیر لین پنج صد کیلووت

شماری از نمایندگان مجلس و باشندگان مناطق مرکزی، از تغییر مسیر انتقال برق پنج صد کیلوات ترکمنستان از مسیر بامیان- میدان وردک به مسیر شاهراه سالنگ، در کابل اعتراض کرده اند. تصمیم تغییر مسیر انتقال برق پنج صد کیلوات ترکمنستان از مسیر بامیان- میدان وردک به سمت شاهراه سالنگ، که از سوی شرکت برشنا صورت

قطع برق در بغلان و بلند رفتن ارزش دالر خسارات هنگفت به شرکت برشنا وارد کرده است

شرکت برشنا می گوید که با قطع لین برق در دند شهاب ولایت بغلان، و بلند رفتن دالر در بازار های شکور به ویژه در چهار ماه اخیر، شرکت برشنا هژده میلیون دالر زیان مند شده است. شهر کابل پس از بیست و هشت روز در تاریکی دوشنبه شب، با وصل شدن لین برقی وارداتی

کار ترمیم پایه های تخریب شده لین برق در ولایت بغلان آغاز شد

مسوولان شرکت برشنا، از اعزام کارمندان تخنیکی این اداره به هدف ترمیم پایه های تخریب شده برق به منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان خبر داده اند. وحید الله توحیدی، سخنگوی این شرکت به رسانه ها گفته است که مهندسان برق پیش از چاشت امروز کار ترمیم پایه های منهدم شده را آغاز کرده اند.

والی بغلان: به زودی زمینه ترمیم پایه های تخریب شده لین برق مساعد می شود

والى بغلان می گوید که نیروهاى امنیتى در منطقه دند شهاب الدین این ولایت جا بجا شده اند و به زودی زمینه ترمیم پایه های منهدم شده برق را مساعد خواهند کرد. عبدالستار بارز والى بغلان (روز چهار شنبه ۱۴دلو/بهمن) به خبرنگاران گفت که دندشهاب الدین ولایت بغلان یک ساحه وسیع است و نیروهاى امنیتى


Top