المپیک بایگانی - شبکه تلویزیون نور
تاریخ احتمالی برگزاری افتتاحیه و اختتامیه بازی های المپیک توکیو در سال ۲۰۲۱ اعلام شد ۱۰ حمل ۱۳۹۹

تاریخ احتمالی برگزاری افتتاحیه و اختتامیه بازی های المپیک توکیو در سال ۲۰۲۱ اعلام شد

تاریخ احتمالی برگزاری افتتاحیه و اختتامیه بازی های المپیک توکیو در سال دوهزار و بیست و یک اعلام شد. رسانه های جاپان اعلام کردند، کمیته بین المللی المپیک و کمیته برگزاری المپیک آخرین صحبت های خود را در مورد برگزاری المپیک توکیو در جولای سال آینده انجام می دهند. بازی های المپیک توکیو هفته گذشته […]