آرشیو تگ : افریقای جنوبی

راهپیمایی دانشجویان در شهر ژوهانسبورگ، پایتخت افریقای جنوبی به خشونت کشیده شد

راهپیمایی دانشجویان در شهر ژوهانسبورگ، پایتخت افریقای جنوبی به خشونت کشیده شد

پلیس و دانشجویان افریقای جنوبی بار دیگر در ژوهانسبورگ، پایتخت این کشور با یکدیگر درگیر شدند. پلیس افریقای جنوبی یازده تن را در رابطه با ناآرامی ها بازداشت کرده است. در این درگیری دانشجویان به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس نیز برای پراکندن آنان گاز اشک آور شلیک کرده است. این درگیری در


Top