اشرف غنی بایگانی - صفحه 40 از 50 - شبکه تلویزیون نور

آرشیو تگ : اشرف غنی

رییس جمهور غنی خواهان بهبود کیفیت در نظام آموزش و پرورش کشور شد

رییس جمهور غنی خواهان بهبود کیفیت در نظام آموزش و پرورش کشور شد

رییس جمهوری کشور می گوید که ساختار کنونی وزارت معارف جواب گوی نیازمندی های نظام آموزش و پرورش کشور نیست. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور با نواختن زنگ معارف سال جدید آموزشی را در سراسر کشور آغاز کرد. آقای غنی می گوید که کارشکنی در ساختار معارف وجود دارد و این مساله برای حکومت

ستایش شماری از فرهنگیان از سوی رییس جمهورغنی

رییس جمهورغنی نقش فرهنگیان و نویسندگان را در راستای شگوفایی کشور با اهمیت می داند. آقای غنی که در مراسم به هدف ستایش از کار کرد شماری از شاعران و نویسندگان صبحت می کرد، گفته است که نقش فرهنگیان و نویسندگان در راستای پیشرفت افغانستان از نقش سایر گروه های اجتماعی کمتر نیست. آقای غنی

اشرف غنی: روند صلح کشور حوصله استراتیژیک می طلبد

دبیرکل ناتو صبح روز سه شنبه وارد کابل شد و با رییس جمهورغنی در ارگ ریاست جمهوری در نشست مشترک خبری ظاهر شد. با آن که امیدهای چندانی برای آغاز گفتگوهای صلح به وجود نیامده است؛ اما رییس جمهورغنی در نشست مشترک خبری با دبیرکل ناتو امید وار است صلح در کشور تأمین شود. صلحی

نارضایتی رییس جمهور غنی از کاکرد شهرداری کابل

رییس جمهورغنی از کارکرد شهرداری کابل ابراز نارضایتی کرده است. به اساس نامه خبری دفتررسانه ای ریاست جمهوری آقای غنی در دیدار با شماری نمایندگان مردم کابل در مجلس نمایندگان و باشندگان کابل گفته است که فساد، ظلم و بی عدالتی در شهر کابل بیشتر شده است. رئیس جمهور غنی فزوده است که برای پیدا

ستایش رییس جمهور غنی از نیروهای امنیتی در مبارزه با هراس افگنی

رییس جمهوری کشور از مبارزه نیروهای امنیتی در پیکار با هراسی افگنی ستایش می کند. آقای غنی می گوید که توان مندی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در سطح منطقه بی نظیر است. تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی با جنگ افزار های سنگین از ماموریت اصلی جامعه جهانی و در راس آمریکا گفته شده است.

اشرف غنی: اگر مخالفان مسلح به گفت‎گوهای صلح حاضر نشوند سر کوب خواهند شد

رییس جمهور غنی جنگ در افغانستان را جنگ میان حق و باطل می داند و می گوید که اگر گروه های مخالف مسلح دولت به گفت‎گوهای صلح حاضر نشوند، سرکوب خواهند شد. قرار بود تا یک هفته دیگر نشست رو در رو میان دولت افغانستان و نمایند های باصلاحت گروه های طالبان در اسلام آباد

اشرف غنی: گروه طالبان و حامیان گلبدین حکمتیار در یک آزمون تاریخی قرار دارند

رییس جمهوری کشور می گوید که گروه طالبان و حامیان گلبدین حکمتیار در آزمایش تاریخی قرار دارند و باید نیت خود را برای تأمین صلح در کشور نشان دهند. سال ششم دور شانزدهم شورای ملی گشایش یافت. رییس جمهور غنی در گشایش شورای ملی، کارکرد مجلس در پیوند به تصویب قوانین به ویژه تصویب به

غنی: آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور حتمی است

رییس جمهوری کشور می گوید که تعهد حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور با قوت خود باقی است. رییس جمهور غنی از اعضای شورای ملی می خواهد که در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی با حکومت همکاری کنند. پیش از آغاز سال ششم کاری مجلس نمایندگان رییس جمهور غنی فرمان تقنینی برای آوردن اصلاحات در نظام

اشرف غنی: نقش عالمان دین در راستای تامین صلح برجسته است

رییس جمهور غنی نقش عالمان دین را در راستای تأمین صلح در کشور با اهمیت می خواند. آقای غنی تاکید می کند که جایگاه عالمان نسبت به دیگر اقشار جامعه در گفت‎گوهای صلح برجسته است. همواره بر نقش عالمان دین در قضایای کلان سیاسی به ویژه چگونگی تامین صلح در کشور تاکید شده است. مردم

اشرف غنی: هماهنگی میان سه قوه برای پیشبرد امور با اهمیت است

رییس جمهور غنی با تاکید بر هماهنگی میان قوه های سه گانه دولت، همکاری میان این قوا را برای مدیریت بهتر امور مهم می خواند. نبود هماهنگی میان سه قوه دولت همواره از چالش های اصلی بوده است. مداخلات این سه قوه در امور یک دیگر در پیشبرد مسایل کلان سیاسی خدشه وارد کرده است.


Top