آرشیو تگ : اسماعیل خان

امیر محمد اسماعیل خان از استاد عطا محمد نور اعلام حمایت کرد

امیر محمد اسماعیل خان از استاد عطا محمد نور اعلام حمایت کرد

امیر محمد اسماعیل خان، عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، با تاکید بر ابقا شدن استاد عطا محمد نور در ولایت بلخ، حکومت را متهم می کند که در پی حذف چهره های پر نفوذ جهادی در کشور است. وی با تاکید بر این که، ادامه این وضعیت کشور را به بحران خواهد برد می گوید


Top