استاد برهان الدین ربانی بایگانی - شبکه تلویزیون نور
کتاب”اندیشه های سیاسی استاد ربانی” رونمایی شد ۳۰ دلو ۱۳۹۸

کتاب”اندیشه های سیاسی استاد ربانی” رونمایی شد

کتاب “اندیشه های سیاسی استاد ربانی” اثری از ناجی بیگزاد با حضور شماری از پژوهشگران طی همایشی در کابل رونمایی شد. شماری از این پژوهشگران می گویند که رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح کشور اندیشمند و تیورسن سیاسی بود و مکتب منحصر به خود را داشت. به باور این پژوهشگران، استاد شهید در […]

مستند نیم قرن بیدارگری ۰۸ میزان ۱۳۹۸

مستند نیم قرن بیدارگری

مستند نیم قرن بیدارگری ۰۸ میزان ۱۳۹۸

مستند نیم قرن بیدارگری

مستند نیم قرن بیدارگری ۰۸ میزان ۱۳۹۸

مستند نیم قرن بیدارگری

مستند نیم قرن بیدارگری ۰۸ میزان ۱۳۹۸

مستند نیم قرن بیدارگری

مستند نیم قرن بیدارگری ۰۸ میزان ۱۳۹۸

مستند نیم قرن بیدارگری

سخنرانی استاد حاجی محمد محقق در مراسم هشتمین سالگشت شهادت استاد شهید ۳۱ سنبله ۱۳۹۸

سخنرانی استاد حاجی محمد محقق در مراسم هشتمین سالگشت شهادت استاد شهید

سخنرانی امیر محمد آخندزاده بزرگ قومی در مراسم هشتمین سالگشت شهادت استاد شهید ۳۱ سنبله ۱۳۹۸

سخنرانی امیر محمد آخندزاده بزرگ قومی در مراسم هشتمین سالگشت شهادت استاد شهید