آرشیو تگ : ارگ

ارگ: رد فرمان تقنینی ازسویی مجلس یک عقب گرد در آوردن اصلاحات انتخاباتی است

ارگ: رد فرمان تقنینی ازسویی مجلس یک عقب گرد در آوردن اصلاحات انتخاباتی است

ریاست جمهوری در واکنش به رد فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی از سوی اعضای مجلس نمایندگان، تصویب نشدن فرمان تقنینی را یک عقبگرد در راستای آوردن اصلاحات انتخاباتی می ‌داند. در یک خبرنامه ای ارگ ریاست جمهوری آمده است که، حکومت و مردم توقع داشتند که با تصویب فرمان رییس جمهور،

ارگ: درب گفت‎گوهای صلح با مخالفان مسلح بسته نشده است

ریاست جمهوری می گوید که درب گفت‎گوهای صلح با مخالفان مسلح دولت بسته نشده است و با آنانی که از جنگ دست بکشند صلح خواهد شد. پس از رویداد حمله تروریستی روز سه شنبه هفته گذشته در کابل، بازار گفت‎گوهای صلح سرد شده است. اما به نظر می رسد که هنوز هم چشم امید حکومت


Top