آرشیو تگ : ارگ

ریاست جمهوری از آماده شدن پیش نویس قانون تنظیم امور زمین داری خبر می‎دهد

ریاست جمهوری از آماده شدن پیش نویس قانون تنظیم امور زمین داری خبر می‎دهد

ریاست جمهوری از آماده شدن پیش نویس قانون تنظیم امور زمین داری خبر می دهد. دفتر رسانه ای ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای می گوید که، شام دیروز جلسه ای به هدف نهایی شدن و ارزیابی حقوقی این پیش نویس در ارگ برگزار شده است. خبرنامه می افزاید که قرار است این پیش نویس

مرتضوی: پرونده استیضاح وزیران به دادگاه عالی فرستاده شده است

ریاست جمهوری می‎گوید که موضوع استیضاح وزیران از سوی مجلس نمایندگان را پس از فیصله شورای وزیران به دادگاه عالی فرستاده است. معاون سخنگو ریاست جمهوری می‎گوید که رییس جمهور از دادگاه عالی خواسته است که پرونده وزیرانی استیضاح شده را به شکل فوری بررسی کند. روند استیضاح هفده وزیر کابینه از سوی مجلس نمایندگان

ریاست جمهوری به مقام‏های حکومتی؛ دارایی های‎تان را ثبت کنید

ریاست جمهوری می‏گوید که معاش و امتیازات آن عده از مقام های بلند پایه‏ای حکومتی که دارایی های‎شان را ثبت نکرده باشند، به تعلیق درخواهد آمد. در نشست کابینه که روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده است، فیصله شده است که مقام های بلند پایه حکومتی باید تمام دارایی های‎شان را ثبت کنند.

ریاست جمهور به هدف تسریع روند مصونیت دهی به حکمتیار فرمان صادر کرد

ریاست جمهوری فرمان تشکیل کمیسیون شش عضوی مشترک اجرایی حکومت و جناح نظامی حزب اسلامی را به هدف تطبیق موافقنامه صلح صادر کرد. بر اساس این فرمان، کمیسیون وظیفه دارد که به هدف تطبیق موافقتنامه صلح میان حکومت و جناح نظامی حزب اسلامی، با رعایت مواد موافقتنامه در مورد رفع تحریم ها بر این جناح

ریاست جمهوری ارگانهای دولتی را مکلف به دادن اطلاعات به رسانه ها کرد

ریاست جمهوری برای سهولت در روند اطلاع دهی به رسانه ها حکمی را صادر کرد. براساس این حکم، پس از این ادارت دولتی مکلف اند که در کنار ارایه اطلاعات به رسانه ها، ماه یک بار نتایج دستاورد های شان را به مردم باز گو کنند. دسترسی نداشتن به اطلاعات از مشکلات است که خبرنگاران

ارگ: پاکستان در کار تأمین صلح در افغانستان گام های عملی بردارد

پاکستان از افغانستان می خواهد که، یک بار دیگر به این کشور فرصت بدهد تا در روند گفتگوهای صلح و ختم جنگ در این کشور همکاری کند. در همین حال، ریاست جمهوری روابط افغانستان با کشورهای همسایه را بر مبنای منافع ملی تعریف می کند و از پاکستان می خواهد که، در راستای تامین صلح،

ارگ: رد فرمان تقنینی ازسویی مجلس یک عقب گرد در آوردن اصلاحات انتخاباتی است

ریاست جمهوری در واکنش به رد فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی از سوی اعضای مجلس نمایندگان، تصویب نشدن فرمان تقنینی را یک عقبگرد در راستای آوردن اصلاحات انتخاباتی می ‌داند. در یک خبرنامه ای ارگ ریاست جمهوری آمده است که، حکومت و مردم توقع داشتند که با تصویب فرمان رییس جمهور،

ارگ: درب گفت‎گوهای صلح با مخالفان مسلح بسته نشده است

ریاست جمهوری می گوید که درب گفت‎گوهای صلح با مخالفان مسلح دولت بسته نشده است و با آنانی که از جنگ دست بکشند صلح خواهد شد. پس از رویداد حمله تروریستی روز سه شنبه هفته گذشته در کابل، بازار گفت‎گوهای صلح سرد شده است. اما به نظر می رسد که هنوز هم چشم امید حکومت


Top