آرشیو تگ : ارگان های امنیتی

بازرگانان: ارگانهای امنیتی از محصولات داخلی استفاده نمی کنند

بازرگانان: ارگانهای امنیتی از محصولات داخلی استفاده نمی کنند

شماری از بازرگان و فروشندگان میوه های تازه در کابل، با انتقاد از حکومت می گویند که در اداره های دولتی به جای میوه های کشور از میوه های بیرونی استفاده می شود. به گفته این بازرگانان با مسدود شدن گذرگاه تورخم و عدم استفاده از میوه های داخلی در اداره های دولتی، بخشی از

تأمین امنیت، باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد!

تکساری بهار جدید با فصل جدید از جنگ آغاز شده است. افراط گرایان و گروه های تشنه به قدرت تلاش نمودند تا جنگ را در نقاط مختلف از کشور، منجمله بدخشان، تخار، بغلان، هلمند، ننگرهار، سرپل بکشانند. این گروه های افراطی توانستند طی روز های اخیر برخی از مناطق مرزی بدخشان با پاکستان را به

ارگان های امنیتی: عملیات سراسری برای سرکوب مخالفان جریان دارد

مقام های نظامی کشور می گویند که عملیات سراسری برای سرکوب مخالفان مسلح دولت از اول ماه حمل سال جدید خورشیدی آغاز شده است. مجلس سنای کشور (روز سه شنبه ۳حمل/فروردین) مقام های امنیتی را جهت پاسخگویی به این مجلس فراخواند. شماری از اعضای مجلس سنا، با نگرانی از وضعیت بد امنیتی در شماری از


Top