آرشیو تگ : ارگانهای عدلی و قضایی

هفت مقام بلند پایه ارتش از بهر غفلت وظیفه ای به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شدند

هفت مقام بلند پایه ارتش از بهر غفلت وظیفه ای به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شدند

وزارت دفاع ملی می گوید در پیوند به حمله بالای یک واحد فرقه یکصد و یازد ارتش در کابل به شمول دو جنرال هفت مقام بلند پایه این وزارت از وظایف شان برکنار و به ارگان ها عدلی و قضایی معرفی شده اند. هفت تن به شمول دو جنرال از بهر غفلت وظیفه ای و


Top