اداره بایگانی - شبکه تلویزیون نور
رییس خدمات اداری ادارۀ ملی احصاییه و معلومات در کابل کشته شد ۱۸ حمل ۱۴۰۰

رییس خدمات اداری ادارۀ ملی احصاییه و معلومات در کابل کشته شد

اسماعیل، رییس خدمات اداری اداره ملی احصاییه و معلومات از سوی افراد ناشناس در مربوطات ولسوالی پغمان کابل کشته شده است. فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفته است که این رویداد ساعت شش و سی صبح امروز در ساحه تانک تیل قلعه ‌وزیر از مربوطات ولسوالی پغمان رخ داده است. سخنگوی پولیس کابل گفته است […]