آرشیو تگ : اداره ملی محیط زیست

اداره ملی محیط زیست از آلودگی هوای کابل نگران می کند

اداره ملی محیط زیست از آلودگی هوای کابل نگران می کند

اداره ملی محیط زیست از آلودگی هوای کابل به شدت نگرانی می کند. معین مسلکی این اداره می گوید که هوایی کابل ۳۹۶ ملی مایکرون زهر آلود است و این اداره تلاش می کند تا در سه سال آینده این میزان را به ۱۵۰ ملی مایکرون کاهش دهد. همزمان با فرا رسیدن فصل زمستان هوای


Top