آرشیو تگ : اداره مرکزی احصائیه

اداره مرکزی احصاییه: اقتصاد افغانستان رو به رشد است

اداره مرکزی احصاییه: اقتصاد افغانستان رو به رشد است

اداره مرکزی احصاییه با نشر تعدادی از شاخص ‌های اقتصادی اعلام کرده است که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است. به گفته سرپرست این اداره در سال گذشته خورشیدی افغانستان سه اعشاریه شش درصد رشد اقتصادی داشته است. اداره مرکزی احصاییه افغانستان روز (سه شنبه ۱۹ثور/اردیبهشت) برخی از ارقام را در رابطه به رشد


Top