آرشیو تگ : اداره عالی مبارزه با فساد اداری

فخری: فساد گسترده در حکومت مانع تامین صلح در کشور شده است

فخری: فساد گسترده در حکومت مانع تامین صلح در کشور شده است

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می پذیرد که رسیدگی نشدن به پرونده های بزرگ فساد اداری سبب شده است که صلح پایدار در کشور تامین نشود. شماری از فعالان مدنی نشستی را به هدف تحکیم صلح و عوامل ریشه ای موانع آن با اشتراک شماری از مقام های حکومتی در کابل راه اندازی


Top