آرشیو تگ : احزاب و جریان های سیاسی

احزاب و جریان های سیاسی نظام کنونی انتخابات را ناکام و فساد زا می خواند

احزاب و جریان های سیاسی نظام کنونی انتخابات را ناکام و فساد زا می خواند

احزاب و جریان های سیاسی طی تجمع اعتراضی در برابر دروازه کمیسیون مستقل انتخابات نظام کنونی انتخابات را ناکارا و فساد زا خواندند. پس از این که خواست احزاب و جریان های سیاسی از سوی حکومت مبنی بر مشخص شدن سهم احزاب در انتخابات نادیده گرفته شد، روز دوشنبه احزاب و جریان های سیاسی تجمع

تاکید احزاب و جریان های سیاسی به حزبی شدن انتخابات مجلس نمایندگان

احزاب و جریان های سیاسی یکبار دیگر بر حزبی شدن انتخابات مجلس نمایندگان تاکید کردند. در اعلامیه جریان های سیاسی آمده است که در مورد حزبی شدن انتخابات مجلس نمایندگان دو هفته پیش با رییس جمهور گفتگو کردند، اما ریاست جمهوری به خواست آنان توجهی نکرده است. نمایندگان بیست و هشت حزب و جریان سیاسی

احزاب و جریان های سیاسی خواستار حفظ استقلالیت کمیسیون انتخابات شد

احزاب و جریان‌ های سیاسی طی اعلامیه ای مشترک در پاسخ به اعلامیه اخیر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که، موقف ‌گیری‌ کمیسیون در برابر خواست جریان های سیاسی به جای حکومت، استقلالیت این نهاد مستقل را زیر سوال می برد. در اعلامیه آمده است که مخاطب اعلامیه اخیر احزاب و جریان ‌های سیاسی، حکومت


Top