آرشیو تگ : احزاب و جریان های سیاسی

احزاب و جریان های سیاسی خواستار حفظ استقلالیت کمیسیون انتخابات شد

احزاب و جریان های سیاسی خواستار حفظ استقلالیت کمیسیون انتخابات شد

احزاب و جریان‌ های سیاسی طی اعلامیه ای مشترک در پاسخ به اعلامیه اخیر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که، موقف ‌گیری‌ کمیسیون در برابر خواست جریان های سیاسی به جای حکومت، استقلالیت این نهاد مستقل را زیر سوال می برد. در اعلامیه آمده است که مخاطب اعلامیه اخیر احزاب و جریان ‌های سیاسی، حکومت


Top