آرشیو تگ : احزاب سیاسی

احزاب سیاسی: شورای عالی صلح موثریت کاری ندارد

احزاب سیاسی: شورای عالی صلح موثریت کاری ندارد

شماری از احزاب سیاسی می گویند که شورای عالی صلح موثریت لازم ندارد و گروه طالبان نمی خواهد با این شورا وارد گفتگو شود. از یک ماه به این سو شورای عالی صلح به هدف دریافت راه های مذاکره با مخالفان مسلح دولت، نشست های مشورتی را با گروه های مختلف راه اندازی کرده است.

نیاز احزاب پر قدرت سیاسی در افغانستان

هارون پس از جریان مشروطیت هیچ گاه فعالیت های منظم سیاسی در افغانستان وجود نداشته است. گروه ها و طیف های سیاسی وجود داشته اند، اما فعالیت های شان رسمی نبوده است. در تاریخ افغانستان فقط در قانون جدید کشور برای فعالیت های احزاب مجال داده شده است. در عصر مدرنیته قرن بیستم حکومت ها

شماری از احزاب سیاسی خواهان حزبی کردن انتخابات اند

نادیده گرفتن نقش احزاب سیاسی در انتخابات به نفع کشور نیست. شماری از آگاهان سیاسی و استادان دانشگاه با تاکید بر این مطلب می گویند تا زمانی که در قانون انتخابات برای احزاب سیاسی سهم در نظر گرفته نشود؛ کشور مردم سالاری را تجربه نخواهد کرد. کمسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی در بسته پیشنهادی خود


Top