آرشیو تگ : اثر

سیزده اثر دوکتور عبدالحی الهی طی محفل در کابل رونمایی شد

سیزده اثر دوکتور عبدالحی الهی طی محفل در کابل رونمایی شد

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی طی پیامی عبدالحی الهی را از چهره های تاثیر گذار جهاد و مقاومت مردم افغانستان عنوان کرده و گفته که گرد آوری و تدوین اثرهای آقای الهی، میراث فکری جهاد برحق مردم افغانستان است. درهمین حال، شماری از اشتراک کنندگان ضمن توصیف ابعاد شخصیتی عبدالحی الهی می گویند که


Top