آرشیو تگ : اثرهای هنری

اثرهای هنری ۲۰ تن از هنرمندان کشور جایزه دریافت کرد

اثرهای هنری ۲۰ تن از هنرمندان کشور جایزه دریافت کرد

اثرهای هنری بیست تن از هنرمندان کشور از برنامه رقابتی “کانکور جوایز هنری” جایزه دریافت کرده است. در این برنامه سه صد اثر هنری و فرهنگی برای به دست آوردن جوایز نامزد شده بود. از چند سال به این سو وزارت اطلاعات و فرهنگ به هدف رشد هنرمندان برای پدید آوری اثرهای هنری و فرهنگی،


Top